Kära medlem i Elin Sundbergs Vänförening!

Vårt årsmöte var planerat till den 18 april men med rådande omständigheter kring spridningen av Coronaviruset COVID-19 i Sverige har vi i samråd med Sveriges- & Bohusläns Hembygdsförbund bestämt oss för att skjuta upp årsmötet.

”Med anledning av risken för spridning av coronaviruset vill Sveriges hembygdsförbund främst hänvisa till myndigheternas rekommendationer. Men med tanke på att många av hembygdsrörelsens medlemmar är äldre och därför löper större risk för allvarliga komplikationer om de blir smittade, finns det anledning att vara extra restriktiv med alla slags möten. Många föreningar avser att hålla årsmöten de närmaste veckorna och från riksförbundet vill vi framhålla att man under rådande omständigheter har möjlighet att skjuta på dessa möten till ett senare datum, även om det innebär ett avsteg från stadgarna. Omsorgen om medlemmarna måste gå först.”

I dagsläget planerar vi för att ett årsmöte skulle kunna genomföras utomhus i Augusti och vi håller er uppdaterade angående ett datum för detta om det blir möjligt.

Alla nuvarande styrelseledamöter sitter kvar på sina nuvarande positioner tills dess att ett nytt årsmöte kan hållas.

All dokumentation rörande årsmötet är färdigt och ni kan ladda ner dem här på hemsidan tillsvidare:Ta väl hand om er! Nu grönskar det i Fröken Sundbergs trädgård.

/Styrelsen

Translate »