9 juli kl 15 – öktekaffe att arbeta som trädgårdsfotograf

Att arbeta som trädgårdsfotograf

Med tjugofem års erfarenhet som professionell fotograf ger Monika Norrby oss en personlig bild av sina möten med olika trädgårdar, som hon har besökt som fotograf för Nordens mest betydande trädgårdsmagasin. Nu senast är hon aktuell som fotograf för boken ”Den blomstrande köksträdgården: potager på svenska” (2021) med texter av självhushållaren Anette Nilsson. Under sitt öktekaffe ger Monika oss en tillbakablick över 2000-talets trädgårdar och tar samtidigt upp hur yrkesfotografens arbetssituation har förändrats och påverkats av de nya medierna.

Entré: 50 kr.

Välkomna till Villa Solfrid i Sunna, strax innan Kyrkesund! Varje lördag under juli månad öppnar vårt trädgårdscafé där du kan få hembakat till kaffe, te och svartvinbärs-saft mellan klockan 13 och 16. Öktekaffet är vårt speciella lördagsprogram då trädgården mellan klockan 15-16 får besök av en föreläsare, musiker eller någon annan intressant gäst. Ordet ”öktekaffe” kommer från den rast tjörnbonden fick ta sig då dragdjuret behövde vila och fick ”okas av”. Vi skulle idag kunna kalla det för ”eftermiddagsfika”, men vi vill gärna hålla liv i de gamla uttrycken!

Translate »