Image Alt

Elin Sundberg

Historien om

Elin Sundberg

En egensinnig, intelligent, stark, bildad och berest kvinna med en vass tunga – Elin Sundberg var en mycket speciell och fascinerande person. Hon var på många sätt en kvinna före sin tid och saker som hon var och stod för är modernt idag – över 100 år efter att Elin var ung

En egensinnig, intelligent, stark, bildad och berest kvinna med en vass tunga – Elin Sundberg var en mycket speciell och fascinerande person. Hon var på många sätt en kvinna före sin tid och saker som hon var och stod för är modernt idag – över 100 år efter att Elin var ung

Rösträttskämpen och nykterhetsaktivisten Elin Magdalena Sundberg föddes den 30 augusti 1880 i en borgerlig familj på Klöverön utanför Marstrand, men förlorade båda sin föräldrar innan hennes 12-årsdag. Ett arv efter hennes far som varit guldgrävare i Australien, gjorde henne till stora delar ekonomiskt oberoende, och trots, eller kanske tack vare, flera sorger tidigt i livet utvecklades hon till en stark och egensinnig kvinna. Elin började sin utbildning på Majornas Flickskola i Göteborg och fortsatte den sedan i Tyskland, England, Frankrike och den svenska huvudstaden. Senare i livet reste hon jorden runt med Atlantångaren Gripsholm.

Hon blev mycket engagerad i nykterhetsrörelsen, troende spiritist och teosof, tidigt vegetarian, kunnig i örtmedicin och homeopati. Handarbete och konststoppning blev, efter ungdomsårens utbildning på kontinenten och i Stockholm, hennes profession när hon försörjde sig som egenföretagare i Göteborg. Elin värnade om och kämpade för sjuka och fattiga under hela sitt liv.

Som 36-åring lät Elin Sundberg bygga Villa Solfrid, ett borglikt stenhus på en öde myr i närheten av faderns föräldragård Rusmut i Västra Sunna, på Tjörn. Arbetet med att förvandla de kala klipporna och den sanka myren till en grönskande självförsörjande trädgård och blomstrande park sattes genast igång.

Efter fröken Sundbergs död i december 1965 bildades utifrån hennes sista vilja en stiftelse med ändamålet att för framtiden bevara testatorns hem ”för att belysa levnadsförhållandena under 1900-talet”.

Det finns många spännande historier om Elin så kom gärna förbi oss i Villa Solfrid så berättar vi mer! 

Läs om Elin i Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon

Translate »