Image Alt

Vänföreningen

tradgard2-770x514

På självaste Elindagen, den 31 juli 2005, bildades Elin Sundbergs vänförening. I dag har vi ett 130-tal familjer som medlemmar! Och en verksamhet som omfattar visningar i museet, utställningar, berättarstunder samt musik- och sånguppträdanden. Och naturligtvis vårt trädgårdscafé, nästan varje lördag i juli, men framför allt på Elindagen den 31 juli. En lördag eller söndag i månaden träffas vi för att rusta upp, både inomhus och ute i trädgården.

Vänföreningens syfte är att bland annat:

  • vara ett stöd till Elin Sundbergs stiftelse i dess verksamhet
  • medverka till att hus, museum och arkiv bevaras och väl vårdas.
  • försöka återställa trädgården enligt Elin Sundbergs ursprungliga intentioner.
  • anordna olika arrangemang, inomhus eller ute i trädgården.

Styrelse: Eva Annerås (ordförande), tel: 0703 71 36 99, Ylva Karlsson (sekreterare), Mona Hermansson (kassör), Hilkka Rutgersson, Mica Karlsson, Tarja Svensson och Ulla Alfsdotter.

Medlemsavgiften är 100 kr/år för enskild medlem och 150 kr/hushåll för privatpersoner samt 500 kr/företag. Kan betalas in på vårt bankgiro 247-6828. Glöm inte att skriva namn och adress!

Vänföreningens stadgar och målsättning.

Vänföreningens riktlinjer för Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Translate »