Kvinnlig rösträtt 100 år

Den 26 januari 2021 var det 100 år sedan Sveriges riksdag klubbade igenom det sista avgörande beslutet om kvinnlig rösträtt. Då hade rösträttskampen pågått i nära 40 år. Mitt i den svenska kvinnorörelsens centrum befann sig vår Fröken Elin Sundberg från Tjörn.

Kvinnofrågan var väldigt viktig för Elin Sundberg som tidigt gav sig ut i kvinnornas sociala befrielsekamp. 1899 var hon i London och såg Sufragetternas rösträttskamp på nära håll. Redan den 1 maj 1902 marscherar Elin för Allmän Rösträtt i Stockholm. 1911 blev hon medlem i den kvinnliga nykterhetsorganisationen Vita Bandet som var den som första politiska organisation i Sverige som krävde kvinnors rösträtt. Där började hon direkt ta strid för de kvinnliga sillarbeterskorna i Bohuslän tillsammans med yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren (senare den första kvinnan i första kammaren). På 20-talet satt Elin Sundberg med i Vita Bandets Centralstyrelse och på 30-talet var hon ordförande i Vita Bandets lokalavdelning i Göteborg. 1906 anslöt sig Elin till nykterhetsföreningen I.O.G.T och i deras och Vita Bandets namn reste hon under många år land och rike runt som resetalare och föreläste inför stora publiker om ämnen som låg henne varmt om hjärtat – framför allt om kvinnofrågan.

Elin var även politiskt engagerad och var en av de första kvinnorna i Sverige som satt med i de politiska pensionsnämnderna. Under flera år var hon ledamot i Göteborgs och Bohus läns Landstings Dispensärstyrelse. När kvinnorna äntligen fick rösta och kandidera till Riksdagen för första gången 1921 var Elin Sundberg en av elva riksdagskandidater för partiet De Frisinnade i Göteborgs och Bohus län. Senare det året gick hon med i föreningen Frisinnade Kvinnor och satt under några år i mitten av 20-talet med i Frisinnade Kvinnors Riksförbunds Centralstyrelse tillsammans med bland andra Fogelstadgruppen.

Elin Sundberg var en politisk pionjär långt innan svenska kvinnor fick rösträtt och engagerade sig i politiken långt efter det att hennes yrkesverksamma liv var slut.

Under jubileumsåren 2019-2021 kommer Elin Sundbergs Vänförening uppmärksamma och fira kvinnlig rösträtt lite extra genom olika arrangemang och utställningar. 

Elin Sundberg på Frisinnade Kvinnors Riksförbunds årsmöte 1923 tillsammans med bland andra Ada Nilsson och Kerstin Hesselgren.

Av: Emilie Cederquist Foto: Elin Sundbergs Stiftelses Arkiv.

Källor

Historik över Vita Bandets i Sverige 60-åriga verksamhet 1901-1961 – Elsa Elgham
Vita Bandet i Göteborgs Arkiv – Region och Stadsarkivet Göteborg
Frisinnade Kvinnors Riksförbunds Arkiv – Region och Stadsarkivet Göteborg
Elin Sundbergs Stiftelses Arkiv
”Pensionsnämnderna – Ett giv akt till Sveriges Kvinnor” – Tidskriften Rösträtt för Kvinnor nr 13-14, 1913
”Kvinnor i pensionsnämnderna” – Tidskriften Rösträtt för Kvinnor nr 22, 1913
”Nya fastställda kandidatlistor” – Svenska Dagbladet, augusti 1921
”Landstinget idag” – Göteborgs Aftonblad, september 1916

Translate »