Agda karlsson

lärarinnan från tjörnekalf

Agda Josefina Karlsson föddes den 13 oktober 1887 på Tjörnekalv. Agda utbildade sig till småskolelärarinna och började sin yrkesverksamma bana 1906 i Harestad där skolrådet antog henne som lärarinna. Hon bodde då i annexet i Harestad skola. 1914 är Agda på besök hemma i barndomshemmet och skriver då under Rönnängs namninsamling för kvinnlig rösträtt; ”Agda Karlsson, lärarinna, Harestad”. 1917 fick Agda en lärarinnetjänst på Öckerö där hon stannade livet ut. 1925 gifte hon sig med snickaren Johan Mattson, men fortsatte ändå att arbeta.

Translate »