Nominerade till årets hembygdsförening

Vi kan stolt få meddela att Elin Sundbergs Vänförening är en av de nominerade till Årets Hembygdsförening 2021 som utses av Sveriges Hembygdsförbund! I år är kriterierna kopplade till 100-årsjubileet av demokratin för att lyfta föreningar som arbetar med demokratifrågor. Av över 2000 hembygdsföreningar i Sverige är vi nu en av sex nominerade. Ett varmt tack för denna hedrande nominering!

Motiveringen från Bohusläns Hembygdsförbund lyder:

Nominering till Årets hembygdsförening 

Elin Sundbergs Vänförening 

Kvinnor har ofta blivit bortglömda i historieskrivningen och trots att det inte är mer än 100 år sedan kvinnor i Sverige kämpade för rösträtt så har både kampen och kvinnorna som drev den glömts bort. Kvinnorna är en viktig del av vårt lands historia och demokratiska process och dessa kvinnor och denna historia är Elin Sundbergs Vänförening med och lyfter fram i ljuset. Vi har mycket att lära av rösträttskvinnornas otroliga sätt att organisera sig genom föreningar, nu när vi ska driva vår tids ödesfrågor som t.ex. klimatfrågan. Demokratin är också hotad i flera länder i världen idag och då är det viktigt att vi blir påminda om hur hårt människor fick slita för att få politisk medborgarrätt i Sverige och inte ta vår rätt att rösta för given. 

Elin Sundberg var själv en drivande kraft för kvinnlig rösträtt och Elin Sundbergs Vänförening har mellan åren 2019-2021 på olika sätt arbetat för att lyfta fram historien in i nutiden. Föreningen har samarbetat med Tjörns Kommun och föreningen IOGT-NTO Nya Stjärnan kring föredragskväll om den kvinnliga nykterhetsorganisationen Vita Bandet som arbetade för kvinnlig rösträtt, familjedag på Folknykterhetens dag, berättarkvällar och guidade turer på temat kvinnlig rösträtt. Föreningen har letat fram listor med namn över de kvinnor på Tjörn som skrev under för rösträtten 1914 och gått ut till allmänheten i kommunen för att engagera dem att hitta mer information om dessa kvinnor. Föreningen har arbetat med att få in Elin Sundberg och sex starka kvinnor i hennes närhet, som alla påverkat vår demokratiska historia, i Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon, SKBL. Detta arbete har uppmärksammats av Jämställdhetsmyndighet och föreningen har fått komma till dem och berätta om Elin Sundberg och föreningen. 

Från 2021 samverkar föreningen med Bohusläns museum i projekt MOD som bl.a. ska resultera i utställningar, pop-up-aktiviteter, ett digitalt material och utställningar hos kulturarvsföreningar runt om i Bohuslän. 

Föreningen kommer också vara en del av föreläsnings- och samtalsserien Vad säger du! i samarbete med Tjörns Kommun, där det ska ges plats för fler röster under 2021, då svensk demokrati firar 100 år. En digital föreläsning på temat Kvinnlig Rösträtt kommer hållas i vår och sedan följas upp med samtalscaféer i Villa Solfrids trädgård (Elin Sundbergs Vänförenings miljö) och föreningen kommer vara samtalsledare. Föreningen kommer också bidra med berättelser på prismavg.se.


/Bohusläns hembygdsförbund 

Translate »