rösträtts-utställning mod2021

Huvudbild för utställningen MOD2021.

MOD2021- 2,9,10,13,16,23,24,27,31 juli

Utställningen MOD2021 berättar om hur den kvinnliga rösträttskampen såg ut i Bohuslän och lyfter fram flera modiga människor som engagerade sig och vigde sitt liv åt att vi idag skulle kunna leva i ett mer jämställt samhälle. 

Bohusläns Museum har sedan 2018 arbetat med att hitta och lyfta fram rösträttskämpar i Bohuslän för att kunna få en bättre bild av hur rösträttskampen såg ut här. Detta arbete har reslulterat i utställningen MOD2021 där vi bl a får möta de 14 kvinnor som utgjorde styrelsen för Göteborgs och Bohusläns förbund för kvinnlig rösträtt, startad 1912, och vår egen Elin Sundberg är en av kvinnorna i utställningen.

I utställningen på Villa Solfrid kan du även lära dig mer om 12 av de 290 Tjörn-kvinnor som skrev på listor i den stora nationella namninsamlingen för kvinnlig rösträtt och valbarhet som genomfördes 1912-13.

datum och tider du kan besöka utställningen mod2021 i villa solfrid

* 2/7 kl 13-14.30
* 9/7 kl 13-14.30    
*10/7 kl 14.30-16.00
*13/7 kl 14.30-16.00
*16/7 kl 13-14.30
*23/7 kl 13-14.30
*24/7 kl 14.30-16.00
*27/7 kl 14.30-16.00
*31/7 kl 13.00-17.00

entré 40 kr

8 mars-30 oktober 2022 finns den stora utställningen på Bohusläns museum.

Elin Sundberg som illustration för utställningen MOD2021.

Translate »